Chi tiết thông báo

Nhận chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt thi ngày 28/9/2017) (26-01-2018 13:47:34)

Về việc nhận chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-SXD ngày 18/12/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân (đợt 1 năm 2017).

Nay, Sở Xây dựng thông báo về việc nhận chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với các cá nhân dự thi sát hạch vào ngày 28/9/2017 như sau:

- Địa điểm: Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang (Số 01, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang, phường 5, TP Vị Thanh, điện thoại/Fax: 0293.3878890)

- Lệ phí: theo quy định tại Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính 300.000 đồng/chứng chỉ.