Chi tiết thông báo

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN, TÁI ĐỊNH CƯ XÃ TÂN PHÚ THẠNH (09-11-2019 18:32:25)

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN, TÁI ĐỊNH CƯ XÃ TÂN PHÚ THẠNH

Tập tin đính kèm: TDDC Tân Phú Thạnh_XBGPHbvR.rar