Chi tiết thông báo

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI CHỢ XÃ ĐÔNG PHÚ (09-11-2019 18:24:37)

MỜI THẦU: DỰ ÁN KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI CHỢ XÃ ĐÔNG PHÚ

Tập tin đính kèm: NTM xã Đông Phú_hElFkXuW.rar