Chi tiết thông báo

MỜI THẦU: DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ, KHU CHỢ VÀ PHỐ CHỢ THỊ TRẤN NGÃ SÁU (09-11-2019 18:30:50)

MỜI THẦU: DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ, KHU CHỢ VÀ PHỐ CHỢ THỊ TRẤN NGÃ SÁU

Tập tin đính kèm: Phố chợ TT Ngã Sáu_bAsKvJmu.rar