Chi tiết thông báo

Kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2019 (05-08-2019 17:18:48)

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2019 với các nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức thi sát hạch:

Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2019 (Các thí sinh tập trung lúc 07 giờ 30 phút để nộp lệ phí thi sát hạch, 07 giờ 50 phút nghe phổ biến quy chế thi sát hạch, 08 giờ 00 phút bắt đầu thi).

2. Địa điểm thi dự kiến: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang; Địa chỉ: Số 50, Đường Nguyễn Thái Học, Phường 1, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Chi phí thi sát hạch: Theo Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng, lệ phí là 450.000 đồng/01 lĩnh vực đăng ký dự thi (Chi phí và lệ phí thi sát hạch sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp).

4. Thủ tục đăng ký:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký thi sát hạch theo mẫu tại phụ lục II Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

+ 02 ảnh 4x6.

+ 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng, trung cấp.

+ 01 bản sao CMND.

- Hồ sơ gửi trực tiếp tại phòng Quản lý xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, địa chỉ số 01, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

5. Việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề đã hết hạn sử dụng, điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch ban hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://www.xaydung.gov.vn

Thông tin cần thiết xin liên hệ: Phòng Quản lý xây dựng, số điện thoại 0293.3504229 hoặc ông Lê Việt Trường – Chuyên viên phòng Quản lý xây dựng, số điện thoại: 0933 666 249.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông báo đến các thí sinh được biết và đăng ký tham dự./.

Tập tin đính kèm: ke hoach thi_uMFZqKAy.pdf