Chi tiết thông báo

Công bố các bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hậu Giang năm 2018 (19-06-2018 10:17:30)

Công bố các bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hậu Giang năm 2018

Đường link tải các bộ đơn giá:

https://drive.google.com/file/d/0BzhM_t2b05UpczFUQVBLMklFc0NpcTZ4UXBycnptVC1TMjBj/view?ts=5b28767b