Tin tức sự kiện

Tháo gỡ vướng mắc trong giám định tư pháp xây dựng

Ngày 19/10, tại TP Đà Nẵng, Cục Giám định Nhà nước về CLCTXD - Bộ Xây dựng phối hợp Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo thảo luận giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng.

Về rà soát tham mưu thực hiện dự án Khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí Nguyễn Kim Hậu Giang

Ngày 22/10/2018, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 4798/VP.UBND-KT về rà soát tham mưu thực hiện dự án Khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí Nguyễn Kim Hậu Giang.

Chính phủ quyết nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách đầu tư xây dựng . .

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

Ngày 17 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND V/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Ngày 17 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Ngày 21 tháng 8 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 8 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040

Ngày 04 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1286/QĐ-UBND

Ngày 04 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1286/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ xây dựng về Ban hành định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Bộ Xây dựng ra Quyết định 1113/QĐ-BXD về Ban hành định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng.

Tập thể vận động viên tham gia Hội thao Khối tham mưu Kinh tế

Thiết thực chào mừng 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang; Chào mừng 78 năm Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)

Ngày 16 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thực nghiệm, trình diễn – Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, với các nội dung như sau:

Chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030.

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn số 3161/UBND-TH về việc điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Ngày 27/8/2018 Chi đoàn Sở Xây dựng Hậu Giang phối hợp với Đoàn Phường V – Chi Đoàn Sở Tài chính

Cùng với tuổi trẻ cả nước hướng về ngày kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018), và hưởng ứng chiến dịch tình nguyện năm 2018, với chủ đề “Vì cuộc sống cộng đồng”

Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện năm 2018, với chủ đề “Vì cuộc sống cộng đồng”, chào mừng Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2-9

Chi đoàn Sở Xây dựng phối hợp với Đoàn Phường V – Chi đoàn Sở Tài chính – Đoàn cơ sở TTGDTX tỉnh Hậu giang đã tham gia hoạt động “Vì cuộc sống cộng đồng’’ nằm trong kế hoạch phát động thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của BCH đoàn khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang.

Về việc cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang thuê đất để đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh” tại xã Vị Trung, hu

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang thuê đất để đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh” tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy.