Tin tức sự kiện

Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi” năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-LĐLĐ ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi” năm 2019.

Về thẩm tra về kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố Vị Thanh năm 2019

Ngày 06 tháng 5 năm 2019, tại Trụ sở UBND thành phố Vị Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại buổi làm việc cùng Đoàn thẩm tra về kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố Vị Thanh năm 2019

Về công nhận xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2019

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020

Về việc Cửa hàng xăng dầu Hòa Hà 6 do Công ty TNHH Hai thành viên Hòa Hà làm chủ đầu tư

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBND về việc Quyết định chủ trương đầu tư Cửa hàng xăng dầu Hòa Hà 6” do Công ty TNHH Hai thành viên Hòa Hà làm chủ đầu tư

Về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW

Triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CB ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chi bộ 4, Nghị quyết số 23-NQ/ĐU ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức và xét quá trình phấn đấu, rèn luyện tích cực của đồng chí Ngô Chính Phúc.

Công bố thông tin dự án Khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 39/2019/CV-TNB ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần Ban Liên lạc Khu đoàn Thanh niên Tây Nam bộ về việc công bố và tiếp nhận hồ sơ mua nhà thuộc dự án: Khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Thống kê tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 26 tháng 02 năm 2018 Bộ Xây dựng đã có công văn 342/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Công bố danh mục các dự án về phát triển nhà ở, khu đô thị cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Vừa qua, Sở Xây dựng Hậu Giang đã phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu cần kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh đối với các dự án về phát triển nhà ở, khu đô thị để tham mưu giúp UBND tỉnh làm một trong những cơ sở để thu hút đầu tư.

Về Triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hậu Giang năm 2019

Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 603/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hậu Giang năm 2019.

Tham vấn Dự thảo Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngày 27.3, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ và Cơ quan phát triển liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngày 01 tháng 3 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 410/UBND-KT

Công văn số 410/UBND-KT về việc điều chỉnh cục bộ đồ án “Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng chỉ đạo thực hiện về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Sáng ngày 11-3, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ban, ngành liên quan có buổi làm việc cùng Sở Xây dựng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2019 với những nội dung sau: