Tin tức sự kiện

Về việc chuyển Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc thành công ty cổ phần

Thực hiện theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc chuyển Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc thành công ty cổ phần và Kế hoạch số 4108/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc

Triển khai thực hiện các thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Triển khai thực hiện các thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Xây dựng căn hộ giá chỉ từ 150 triệu đồng dành cho công nhân

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đang tiến hành xây dựng 50 thiết chế công đoàn với 50.000 căn hộ cho công nhân có giá bán chỉ từ 150 triệu đồng/căn hộ.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 ngành Xây dựng

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành năm 2018.

Về việc triển khai Thông tư 09/2018/TT-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Xây dựng

Về việc triển khai Thông tư 09/2018/TT-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Xây dựng, về việc Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng

Hội Nghị Cán bộ viên chức năm 2019

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2018, Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội Nghị Cán bộ viên chức năm 2019.

Chi bộ 4 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 01 quần chúng

Ngày 20/11/2018, thực hiện Quyết định của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Chi bộ 4 đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 01 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về tổ chức “Hội thảo triển khai hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang”

Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh có Công văn số 3907/UBND-KT về tổ chức “Hội thảo triển khai hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang”.

Về tiếp nhận Dự án WaterWorX do Chính phủ Hà Lan và Tổ chức WaterWorX tài trợ

Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh có Công văn số 3858/UBND-KT về tiếp nhận Dự án WaterWorX do Chính phủ Hà Lan và Tổ chức WaterWorX tài trợ;

Ngày 16 tháng 7 năm 2018 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thực nghiệm, trình diễn - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, với các nội dung như sau:

Ngày 11 tháng 10 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 10 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND V/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, với các nội dung như sau:

41 thủ tục hành chính về xây dựng được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1269/QĐ-BXD về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý cho nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý của tỉnh

Chiều ngày 15-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng phong thái lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp cho nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý của tỉnh” năm 2018.