Tin tức sự kiện

Cập nhật danh sách cảnh báo công khai của FATF và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Cập nhật danh sách cảnh báo công khai của FATF và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Góp ý Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011-2020.

Góp ý Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011-2020.

Về việc công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Về việc công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Chủ trương triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm xã Long Bình, thị xã Long Mỹ.

Chủ trương triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm xã Long Bình, thị xã Long Mỹ.

Ngày 20 tháng 4 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm

Ngày 20 tháng 4 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng

Kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế thực thi quyền hành chính

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế thực thi quyền hành chính

XI MĂNG TRONG CUỘC CẠNH TRANH CĂNG THẲNG

XI MĂNG TRONG CUỘC CẠNH TRANH CĂNG THẲNG

Sẽ kiểm tra, kiểm định và xây dựng lộ trình xử lý nhà nguy hiểm ở khu vực đô thị

Sẽ kiểm tra, kiểm định và xây dựng lộ trình xử lý nhà nguy hiểm ở khu vực đô thị

Ban hành Luật số 84/2015/QH13 về an toàn, vệ sinh lao động

Ban hành Luật số 84/2015/QH13 về an toàn, vệ sinh lao động

Sở Xây dựng tổ chức lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý bảo tồn di sản đô thị và các vấn đề ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng”

Sở Xây dựng tổ chức lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý bảo tồn di sản đô thị và các vấn đề ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng”

Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

NHÀ GIÁ DƯỚI 200 TRIỆU ĐỒNG NHỜ VẬT LIỆU MỚI

NHÀ GIÁ DƯỚI 200 TRIỆU ĐỒNG NHỜ VẬT LIỆU MỚI

Tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội liện hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2015

Tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội liện hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2015