Tin tức sự kiện

Về việc tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Nghị quyết xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II và thị xã Long Mỹ thành đô thị loại III vào năm 2020

Về việc tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Nghị quyết xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II và thị xã Long Mỹ thành đô thị loại III vào năm 2020

Nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Hội nghị CBVC năm 2015

Hội nghị CBVC năm 2015

Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức lớp “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượn

Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức lớp “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượn

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Kiểm tra công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Kiểm tra công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Chủ trương điều chỉnh chức năng sử dụng đất xây dựng nhà chung cư thuộc Khu tái định cư - dân cư phường V, thành phố Vị Thanh

Chủ trương điều chỉnh chức năng sử dụng đất xây dựng nhà chung cư thuộc Khu tái định cư - dân cư phường V, thành phố Vị Thanh

Hội thảo công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng

Hội thảo công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị

Thông qua báo cáo đề xuất chủ trương mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Thông qua báo cáo đề xuất chủ trương mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang