Tin tức sự kiện

Hội thảo "Quản lý cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng"

Hội thảo "Quản lý cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng"

Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nghiệm thu dự thảo TCVN Kết cấu thép xây dựng - chế tạo và kiểm tra chất lượng

Nghiệm thu dự thảo TCVN Kết cấu thép xây dựng - chế tạo và kiểm tra chất lượng

Tổng kết lớp lý luận chính trị đối tượng kết nạp đảng

Tổng kết lớp lý luận chính trị đối tượng kết nạp đảng

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Về việc tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Nghị quyết xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II và thị xã Long Mỹ thành đô thị loại III vào năm 2020

Về việc tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Nghị quyết xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II và thị xã Long Mỹ thành đô thị loại III vào năm 2020

Nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Hội nghị CBVC năm 2015

Hội nghị CBVC năm 2015

Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức lớp “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượn

Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức lớp “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượn

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Kiểm tra công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Kiểm tra công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Chủ trương điều chỉnh chức năng sử dụng đất xây dựng nhà chung cư thuộc Khu tái định cư - dân cư phường V, thành phố Vị Thanh

Chủ trương điều chỉnh chức năng sử dụng đất xây dựng nhà chung cư thuộc Khu tái định cư - dân cư phường V, thành phố Vị Thanh

Hội thảo công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng

Hội thảo công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị