Tin tức sự kiện

Ban hành Luật số 84/2015/QH13 về an toàn, vệ sinh lao động

Ban hành Luật số 84/2015/QH13 về an toàn, vệ sinh lao động

Sở Xây dựng tổ chức lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý bảo tồn di sản đô thị và các vấn đề ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng”

Sở Xây dựng tổ chức lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý bảo tồn di sản đô thị và các vấn đề ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng”

Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

NHÀ GIÁ DƯỚI 200 TRIỆU ĐỒNG NHỜ VẬT LIỆU MỚI

NHÀ GIÁ DƯỚI 200 TRIỆU ĐỒNG NHỜ VẬT LIỆU MỚI

Tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội liện hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2015

Tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội liện hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2015

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2015

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2015

Xử lý sau Thanh tra

Xử lý sau Thanh tra

Thông tư của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

Thông tư của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hậu Giang

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hậu Giang

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công

Chủ trương cho Công ty TNHH MTV Cát Tường đầu tư thực hiện dự án “Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường III, thành phố Vị Thanh”

Chủ trương cho Công ty TNHH MTV Cát Tường đầu tư thực hiện dự án “Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường III, thành phố Vị Thanh”

Ngành Xây dựng Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Ngành Xây dựng Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Ngày 01 tháng 02 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Ngày 01 tháng 02 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Hội thảo "Quản lý cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng"

Hội thảo "Quản lý cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng"

Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng