Tin tức sự kiện

Giao lưu bóng đá

Giao lưu bóng đá

Hội nghị Sơ kết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020

Hội nghị Sơ kết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020

V/v chủ trương cho Công ty Cổ phần Thiên Lộc - HG được điều chỉnh hình thức đầu tư

V/v chủ trương cho Công ty Cổ phần Thiên Lộc - HG được điều chỉnh hình thức đầu tư dự án Nhà ở xã hội Thiên Lộc từ nhà chung cư thành nhà ở liền kề thấp tầng (2 tầng)

Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động

Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động

Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng.

Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng.

Góp ý Chương trình xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020.

Góp ý Chương trình xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020.

Tập huấn đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

Tập huấn đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng

Ngày 13 tháng 6 năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Ngày 13 tháng 6 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 876/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với các nội dung như sau:

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thực nghiệm, trình diễn – Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 03 tháng 6 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 828/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thực nghiệm, trình diễn – Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho ủy viên Ban Thường vụ các cấp ủy cơ sở

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho ủy viên Ban Thường vụ các cấp ủy cơ sở

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt

Hội nghị triển khai Đề án 1961 của Chính phủ và Chương trình nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh khu vực phía Nam

Hội nghị triển khai Đề án 1961 của Chính phủ và Chương trình nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh khu vực phía Nam

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015

Ngày 03 tháng 6 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh HậGiang u ban hành Quyết định số 828/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thực nghiệm, trình diễn – Khu nông ngh

Ngày 03 tháng 6 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 828/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thực nghiệm, trình diễn – Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nội dung như sau: