Tin tức sự kiện

Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư phát xây dựng và thí nghệm chuyên ngành xây dựng.

Ngày 01 tháng 7 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư phát xây dựng và thí nghệm chuyên ngành xây dựng

Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Về việc triển khai Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1426/QĐ-TTCP phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1426/QĐ-TTCP phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh" để thí điểm đánh giá Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2016.

Quy định Quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020

Ngày 29 tháng 6 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh ban hành Quyết định số 2378/QĐ-UBND Quy định Quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (theo mô hình nông thôn mới của Chính phủ), với các nội dung như sau:

Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng Khu Tái định cư - dân cư hành chính tỉnh ủy Hậu Giang

Ngày 16 tháng 6 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh ban hành Quyết định số 2235/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng Khu Tái định cư - dân cư hành chính tỉnh ủy Hậu Giang, với các nội dung như sau:

Ban hành chương trình xây dựng thành phố Vị Thanh và thị xã Long Mỹ

Về việc ban hành Chương trình xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020.

Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

Ngành Xây dựng Hậu Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết

Ngành Xây dựng Hậu Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Phối hợp tuyên truyền Đề án 1961

Phối hợp tuyên truyền Đề án 1961

Giao lưu bóng đá

Giao lưu bóng đá

Hội nghị Sơ kết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020

Hội nghị Sơ kết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020

V/v chủ trương cho Công ty Cổ phần Thiên Lộc - HG được điều chỉnh hình thức đầu tư

V/v chủ trương cho Công ty Cổ phần Thiên Lộc - HG được điều chỉnh hình thức đầu tư dự án Nhà ở xã hội Thiên Lộc từ nhà chung cư thành nhà ở liền kề thấp tầng (2 tầng)

Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động

Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động

Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng.

Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng.

Góp ý Chương trình xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020.

Góp ý Chương trình xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020.