Tin tức sự kiện

Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang Thông qua quy hoạch 1/500 và xin chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Vĩnh Viễn

Cuối tháng 7 vừa qua, Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang Thông qua quy hoạch 1/500 và xin chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Lãnh đạo tỉnh Ủy và UBND tỉnh cùng các Sở ngành kiểm tra các điểm sạt lở tại huyện Châu Thành.

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra các điểm sạt lở tại tuyến sông Mái Dầm

Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường Sở Xây dựng, Chi bộ 4 tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Ngày 07/05/2019, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của TTCP

Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, thương mại Trà Lồng, thị xã Long Mỹ

Ngày 14 tháng 6 năm 2019 Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, thương mại Trà Lồng, phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thành phố Vị Thanh

Ngày 12 tháng 6 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040

Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc đã trình Sở Xây dựng xem xét trình Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị đơn vị

Ngày 25 tháng 5 năm 2019, Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc đã trình Sở Xây dựng xem xét trình Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị đơn vị tại thời điểm 31/12/2018 để làm cơ sở tiến hành thực hiện các bước tiếp theo.

Công nhận đảng viên chính thức Huỳnh Tấn Dũng

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/CB ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Chi bộ 4, Nghị quyết số 24-NQ/ĐU ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức và xét quá trình phấn đấu, rèn luyện tích cực của đồng chí Huỳnh Tấn Dũng.

Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi” năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-LĐLĐ ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi” năm 2019.

Về thẩm tra về kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố Vị Thanh năm 2019

Ngày 06 tháng 5 năm 2019, tại Trụ sở UBND thành phố Vị Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại buổi làm việc cùng Đoàn thẩm tra về kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố Vị Thanh năm 2019

Về công nhận xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2019

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020

Về việc Cửa hàng xăng dầu Hòa Hà 6 do Công ty TNHH Hai thành viên Hòa Hà làm chủ đầu tư

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBND về việc Quyết định chủ trương đầu tư Cửa hàng xăng dầu Hòa Hà 6” do Công ty TNHH Hai thành viên Hòa Hà làm chủ đầu tư

Về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW

Triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CB ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chi bộ 4, Nghị quyết số 23-NQ/ĐU ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức và xét quá trình phấn đấu, rèn luyện tích cực của đồng chí Ngô Chính Phúc.