Tin tức

V/v chủ trương cho Công ty Cổ phần Thiên Lộc - HG được điều chỉnh hình thức đầu tư (28-06-2016 05:21:08)

V/v chủ trương cho Công ty Cổ phần Thiên Lộc - HG được điều chỉnh hình thức đầu tư dự án Nhà ở xã hội Thiên Lộc từ nhà chung cư thành nhà ở liền kề thấp tầng (2 tầng)

             Ngày 26 tháng 5 năm 2016, UBND tỉnh có Công văn số     811/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội Thiên Lộc trên địa bàn huyện Châu Thành A

            Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Thiên Lộc - HG được điều chỉnh hình thức đầu tư dự án Nhà ở xã hội Thiên Lộc từ nhà chung cư thành nhà ở liền kề thấp tầng (2 tầng).

           Đề nghị Công ty Cổ phần Thiên Lộc - HG khẩn trương thỏa thuận với người dân mua lại phần đất để đầu tư xây dựng đường dẫn nối từ Quốc lộ 1 vào dự án nêu trên.

                                                        Nguồn Phòng QLN&TTBĐS

Nguồn bài viết: Không có