Tin tức

Công nhận đảng viên chính thức Huỳnh Tấn Dũng (09-06-2019 18:01:11)

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/CB ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Chi bộ 4, Nghị quyết số 24-NQ/ĐU ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức và xét quá trình phấn đấu, rèn luyện tích cực của đồng chí Huỳnh Tấn Dũng.

Ngày 05/6/2019, Chi bộ 4 đã long trọng tổ chức Lễ công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Huỳnh Tấn Dũng. Buổi Lễ diễn ra trong không khí long trọng và trang nghiêm. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hứa Chí Tâm - Bí thư chi bộ 4, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch - Kiến Trúc; cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt trong Chi bộ.

 Sau khi nghe ý kiến nhận xét của Đảng viên được Chi bộ phân công giúp đỡ, đồng chí Hứa Chí Tâm - Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức. Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trong niềm tự hào, xúc động, đồng chí Huỳnh Tấn Dũng đã hứa trước Chi bộ, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, nguyện quyết tâm đi theo Đảng, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, học tập để xứng đáng với niềm tin của Đảng và quần chúng nhân dân. Thay mặt cấp ủy, đồng chí Hứa Chí Tâm - Bí thư Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Đảng viên chính thức và mong muốn đồng chí luôn là lực lượng tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là nhiệm vụ, phong trào công tác của cơ quan, đơn vị./.

Nguồn bài viết: Trung tâm QH-KT