Tin tức

Về công nhận xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2019 (25-05-2019 16:56:51)

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020

Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh phụ lục đính kèm Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày16 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018- 2020;

Qua phát trình phấn đấu, xây dựng xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theoBộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018- 2020 kèm theo Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày16 tháng 5 năm 2018. UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND về công nhận xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2019.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ xã Đại Thành giữ vững danh hiệu “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”./.

 

Nguồn bài viết: Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT