Tin tức

Về việc Cửa hàng xăng dầu Hòa Hà 6 do Công ty TNHH Hai thành viên Hòa Hà làm chủ đầu tư (22-04-2019 12:34:35)

Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBND về việc Quyết định chủ trương đầu tư Cửa hàng xăng dầu Hòa Hà 6” do Công ty TNHH Hai thành viên Hòa Hà làm chủ đầu tư

Theo đó, dự án Cửa hàng xăng dầu Hòa Hà 6” do  Công ty TNHH Hai thành viên Hòa Hà làm chủ đầu tư nhằm mục đích kinh doanh xăng dầu hóa lỏng cho phương tiện giao thông cơ giới. Quy mô đầu tư với diện tích đất sử dụng khoảng 1.933,9m2. Tổng mức đầu tư 02 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm, kể từ khi có Quyết định chủ trương đầu tư.                                 

Nguồn bài viết: Phòng PTĐT&HTKT