Tin tức

Thống kê tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (31-03-2019 17:33:12)

Ngày 26 tháng 02 năm 2018 Bộ Xây dựng đã có công văn 342/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Ngày 20/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2014, trong đó có quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước của địa phương trong việc theo dõi, quản lý tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài (Điều 79 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP).

Căn cứ quy định tại Điều 79 và Điều 85 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ và để thực hiện nghiên cứu, xây dựng Đề án về an ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội (trong đó có nội dung đánh giá việc thực hiện chính sách sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương tổng hợp, báo cáo về tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các đối tượng nêu trên. Theo đó, đối với địa bàn tỉnh Hậu Giang, Sở Xây dựng đã phối hợp với các ngành thực hiện việc rà soát và công bố danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được cho phép sở hữu nhà ở trên website của Sở Xây dựng Hậu Giang.

Cho đến thời điểm hiện tại tỉnh Hậu Giang Sở Xây dựng chưa ghi nhận trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở trên địa bàn./.

Nguồn bài viết: Phòng QLN