Tin tức

Công bố danh mục các dự án về phát triển nhà ở, khu đô thị cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang  (30-03-2019 16:14:05)

Vừa qua, Sở Xây dựng Hậu Giang đã phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu cần kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh đối với các dự án về phát triển nhà ở, khu đô thị để tham mưu giúp UBND tỉnh làm một trong những cơ sở để thu hút đầu tư.

Đến nay, UBND tỉnh đã thống nhất phê duyệt danh mục các dự án mà Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 21 dự án về phát triển nhà ở, khu đô thị cần thực hiện lựa chọn nhà đầu tư. Sở Xây dựng công bố danh mục 21 dự án nêu trên để các nhà đầu tư có kênh thông tin để quan tâm, nghiên cứu và tiếp cận dự án.

Đính kèm danh mục 21 dự án đã được phê duyệt tại   ./.

Nguồn bài viết: Phòng QL Nhà & TTBĐS
File đính kèm: Phu luc danh muc keu goi dau tu_SXD hc_ocRdufF7.xls