Tin tức

Thường trực UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng chỉ đạo thực hiện về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.  (10-03-2019 12:23:00)

Sáng ngày 11-3, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ban, ngành liên quan có buổi làm việc cùng Sở Xây dựng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2019 với những nội dung sau:

 

Ông Nguyễn Văn Tuấn (đứng) Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp

1. Về Phát triển đô thị:

Qua thống kê đến nay thành phố Vị Thanh đã đạt 75,39 điểm. Trong thời gian tới, thành phố sẽ phấn đấu các chỉ tiêu đạt điểm như: dân số, mật độ đường >=7,5m; tuyến phố chính được chiếu sáng, cây xanh đô thị; tỷ lệ dân số được cấp nước sạch, hợp vệ sinh; còn thị xã Long Mỹ đã đạt 73,92 điểm.

2. Quy trình thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư:

Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành xây dựng hoàn thiện quy trình thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư đúng quy định của pháp luật, tham mưu UBND tỉnh ban hành trong thời gian sớm nhất.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Xây dựng:

Sở Xây dựng đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự cơ quan. Theo đó, từ 8 phòng chuyên môn và 2 đơn vị sự nghiệp, Sở sẽ tinh gọn còn 6 phòng chuyên môn và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (trong đó Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc thực hiện cổ phần hóa trong năm 2019).

 Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu của ngành, cụ thể từng cán bộ, công chức ngành Xây dựng phải quyết liệt, trách nhiệm với công việc, tham mưu tốt, đề xuất tốt lĩnh vực công tác của mình; đồng thời hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong công tác xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

 Đối với các địa phương, Phó Chủ tịch yêu cầu có báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển đô thị của địa phương mình, xây dựng kế hoạch thực hiện từ nay đến cuối năm với lộ trình cụ thể, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Riêng các sở, ban ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các địa phương thực hiện nâng cao các tiêu chí chưa đạt hoặc còn đạt thấp./.

Nguồn bài viết: Văn phòng Sở