Tin tức

Về việc chuyển Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc thành công ty cổ phần  (18-02-2019 18:23:05)

Thực hiện theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc chuyển Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc thành công ty cổ phần và Kế hoạch số 4108/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc

Sáng ngày 18 tháng 02 năm 2019, Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công ty Cổ phần chứng khoán BETA (BETA), tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách cổ phần hóa cho người lao động.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Anh Cường chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang – Tổ viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa. Giám đốc Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Giám đốc Công ty BETA và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc cùng tham dự.

Tại Hội nghị, nhằm phổ biến các chính sách liên quá đến cổ phần hóa cho người lao động trong Trung tâm, phía BETA  đã trình bày các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi thực hiện cổ phần hóa một đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần tạo điều kiện cho người lao động nắm bắt chính sách cổ phần hóa một cách rõ ràng và chính xác nhất.

Đồng thời BETA đang triển khai các công việc về xác định giá trị, xây dựng Phương án lao động, xây dựng Phương án cổ phần hóa cho Trung tâm nhằm đảm bảo tiến độ cổ phần hóa theo đúng lộ trình đã được UBND tỉnh Hậu Giang ban hành./.

         

 

Nguồn bài viết: Trung tâm QH-KT