Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 ngành Xây dựng (23-01-2019 17:12:43)

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đại diện các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế và hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các huyện, thị xã và thành phố; và Ban Giám đốc Sở cùng Lãnh đạo các phòng, Trung tâm, Đoàn thể Sở Xây dựng cùng dự.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác ngành trong năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Nhìn chung, năm 2018 Sở Xây dựng đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ của ngành nhằm nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Trong năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

- Thực hiện tốt lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng; trong năm đã cấp 664 giấy phép xây dựng, 66 chứng chỉ năng lực hoạt động và 278 chứng chỉ hành nghề năng lực hoạt động xây dựng, tiếp nhận và thẩm định hoàn thành 75 hồ sơ; thường xuyên thực hiện công tác thanh, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương lập, điều chỉnh và phê duyệt các đồ án quy hoạch.

- Thực hiện tốt công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh; từng bước làm thay đổi diện mạo, mỹ quan đô thị; đặc biệt trong năm đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính như: đã đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 100% hồ sơ tiếp nhận được giải quyết trước và đúng hẹn...

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai tốt các chương trình về nhà ở như: Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ (giai đoạn 2); Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 167 giai đoạn 2); Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020...

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý như: Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 về Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 về quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình trên địa bàn tỉnh...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ý kiến phát biểu, thảo luận của các đơn vị, ông Nguyễn Huỳnh Đức - Giám đốc Sở Xây dựng chân thành cám ơn quý đại biểu có những đóng góp chân thành, khách quan, qua đó giúp cho Sở nắm bắt được sâu sát hơn những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn để định hướng công tác quản lý ngành ngày một tốt hơn. Theo đó, năm 2019 ngành Xây dựng sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Đề án của Sở xây dựng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

- Tập trung xây dựng, nâng chất các tiêu chí đô thị của thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn loại III vào năm 2020; nâng chất các tiêu chí đô thị có khả năng đạt đô thị loại V;

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạngtheo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg;

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, đảm bảo chặt chẽ việc quản lý đầu tư xây dựng theo đúng nội dung quy hoạch được duyệt;

- Quan tâm xây dựng nội bộ đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, thực sự có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

  Dịp này, phòng quản lý đô thị, kinh tế và hạ tầng; các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thị xã thành phố được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Xây dựng tỉnh./.

Nguồn bài viết: Văn phòng Sở