Tin tức

Hội Nghị Cán bộ viên chức năm 2019 (07-01-2019 10:37:19)

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2018, Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội Nghị Cán bộ viên chức năm 2019.

Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, với tinh thần dân chủ, đoàn kết của tập thể CBVC và người lao động.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Tâm – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cùng dự và góp ý. Hội nghị được tiến hành theo quy định.

Tại Hội nghị, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2018 và đề ra phương hướng năm 2019, Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang đã lần lượt thông qua các văn kiện của hội nghị gồm có:

       1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

       2. Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.

       3. Quy chế chi tiêu nội bộ.

       4. Quy chế làm việc.

       5. Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Giám đốc và BCH Công đoàn Bộ phận.

       6. Quy chế thực hiện dân chủ.

  Văn kiện hội nghị được tập thể tham gia thảo luận đóng góp ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu, các kiến nghị điều chỉnh trong quy chế hoạt động. CBVC và người lao động thống nhất cao với dự thảo báo cáo được trình bày tại hội nghị, đồng thời góp ý kiến điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình và sửa đổi một số chế độ chi tiêu nội bộ trên tinh thần cởi mở, xây dựng cùng nhau tháo gỡ những khó khăn tồn tại trong thời gian qua, cùng nhau thực và hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2019 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Công Tâm – Phó giám đốc Sở Xây dựng đánh giá cao các kết quả đạt được của tập thể Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang. Đồng thời cùng tập thể trao đổi góp ý cho văn kiện xác với tình hình hoạt động của đơn vị.

 Cuối cùng, đồng chí Hứa Chí Tâm phát biểu kết luận hội nghị và thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp và sẽ vận dụng một cách phù hợp trong tình hình thực tế của đơn vị. Qua đó cùng đề nghị CBVC và người lao động vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang năm 2019./.

 

Nguồn bài viết: Trung tâm QH-KT