Tin tức

Về tổ chức “Hội thảo triển khai hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang” (19-11-2018 12:17:08)

Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh có Công văn số 3907/UBND-KT về tổ chức “Hội thảo triển khai hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang”.

Theo đó, UBND tỉnh thông nhất ủy quyền cho Sở Xây dựng phối hợp với Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang cùng các đơn vị liên quan tổ chức “Hội thảo triển khai hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang” theo đề nghị của Đoàn Tư vấn GFA, vào lúc 08h00’, ngày 28/11/2018 (Thứ 4), tại Sở Xây dựng. Với thành phần dự kiến gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Đoàn Tư vấn GFA, Tổ Giúp việc xác định chi phí dịch vụ thoát nước và xây dựng lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vị Thanh theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Đoàn Tư vấn GFA tổ chức Hội thảo nêu trên theo đúng quy định; đồng thời báo cáo kết quả tổ chức Hội thảo về UBND tỉnh nắm, chỉ đạo.

Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT

Nguồn bài viết: Không có