Tin tức

Về tiếp nhận Dự án WaterWorX do Chính phủ Hà Lan và Tổ chức WaterWorX tài trợ (19-11-2018 12:15:59)

Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh có Công văn số 3858/UBND-KT về tiếp nhận Dự án WaterWorX do Chính phủ Hà Lan và Tổ chức WaterWorX tài trợ;

Theo đó, UBND tỉnh thông nhất chủ trương tiếp nhận Dự án WaterWorX do Chính phủ Hà Lan và Tổ chức WaterWorX tài trợ để phục vụ cung cấp nước cho các hộ dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, hộ nghèo và cận nghèo.

UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang: Làm Chủ đầu tư Dự án; đồng thời, cân đối bố trí vốn đối ứng từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Nhà tài trợ và phối hợp với Bộ Xây dựng, sở ngành liên quan và Nhà tài trợ để hoàn tất các thủ tục đầu tư theo yêu cầu, đảm bảo đúng tiến độ và phù hợp với quy định hiện hành.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang triển khai thực hiện theo quy định.

Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT

Nguồn bài viết: Không có