Tin tức

41 thủ tục hành chính về xây dựng được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa (30-10-2018 18:00:58)

Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1269/QĐ-BXD về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, theo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng mới được công bố, có tổng cộng 41 thủ tục hành chính thuộc 6 lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, bao gồm: Hoạt động xây dựng (19 thủ tục hành chính); Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình (9 thủ tục); Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (4 thủ tục); Quy hoạch – Kiến trúc (1 thủ tục); Phát triển đô thị (5 thủ tục); Nhà ở (3 thủ tục).

Trong đó, ở lĩnh vực hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của Bộ đối với 19 thủ tục thuộc 6 nhóm thủ tục hành chính, đó là cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghệ hoạt động xây dựng; cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; và thủ tục khác.

Các thủ tục hành chính ở lĩnh vực này sẽ được tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận Một của của Bộ Xây dựng có thể kể đến như: cấp giấy phép xây dựng cấp đặc biệt; điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biêt; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I; điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (hạng I); cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng…

Thủ tục hành chính duy nhất trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc sẽ được Bộ Xây dựng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận Một cửa là thủ tục công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu theo Danh mục mới được Bộ Xây dựng công bố, lĩnh vực nhà ở có 3 thủ tục hành chính sẽ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa, đó là các thủ tục: công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ; thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng.

Quyết định của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 9 tháng 10 năm 2018./.

Nguồn bài viết: Văn phòng Sở