Tin tức

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý cho nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý của tỉnh (30-10-2018 17:58:58)

Chiều ngày 15-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng phong thái lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp cho nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý của tỉnh” năm 2018.

Chiều ngày 15-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng phong thái lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp cho nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý của tỉnh” năm 2018.

Tham dự lớp tập huấn có 250 học viên là trưởng, phó Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, đoàn thể, các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo quản lý cấp phòng và tổ trưởng tổ nữ công các đơn vị trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh,… Trong thời gian một buổi, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý như lãnh đạo và môi trường văn hóa, các kỹ năng lãnh đạo cơ bản, kỹ năng giao tiếp, vai trò của hình ảnh - thương hiệu cá nhân trong quản lý và lãnh đạo của phụ nữ…

Qua đó, góp phần trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ cũng như xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý của tỉnh./.

Nguồn bài viết: Văn phòng Sở