Tin tức

Về tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND vàsố 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về xây dựng thành phốVị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn (29-10-2018 10:38:29)

Ngày 08/10/2018, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 4560/TB.VP.UBND về kết luận của Chủ tịch tỉnh Lê Tiến Châu

Ngày 08/10/2018, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 4560/TB.VP.UBND về kết luận của Chủ tịch tỉnh Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và số 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về xây dựng thành phốVị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2020. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu chỉ đạo như sau:

1. Giao các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương rà soát các chỉ đạo trước đây của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện 02 Chương trình nêu trên để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

2.Giao Sở Xây dựng:

- Khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch “Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040” trong quý IV/2018.

- Chủ trì, phối hợp các ngành và địa phương lập danh mục kêu gọi các dự án bắt buộc phải đầu tư để công nhận đạt tiêu chí đô thị theo quy định (trong đó có danh mục phải đưa vào khánh thành), trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2018.

- Nghiên cứu kế thừa nền tảng hiện có của các đô thị để tiếp tục nâng chất, có giải pháp thực hiện nhằm xây dựng đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống đặc trưng của người Hậu Giang nói chung, Long Mỹ và Vị Thanh nói riêng.

3. Giao UBND thành phố Vị Thanh, UBND thị xã Long Mỹ cùng các đơn vị có tên trong Ban Chỉ đạo khẩn trương xây dựng Kế hoạch lộ trình cụ thể (xác định nhiệm vụ, khối lượng thực hiện, các công trình dự án hoàn thành, nguồn vốn thực hiện…) từng quý, từng năm để đảm bảo đạt công nhận các tiêu chí theo quy định.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh xử lý dứt điểm các dự án kéo dài tiến độ trên địa bàn 02 đơn vị, đặc biệt là các dự án khu dân cư thương mại, nhà ở xã hội, các dự án trong cụm công nghiệp do địa phương quản lý…nhằm nâng cao chất lượng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị.

- Khẩn trương thẩm định nguồn vốn, trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư dự án: 06 trục đường nội ô Thành phố và đường Lê Quý Đôn nối dài.

- Chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Long Mỹ cùng các ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh phương thức đầu tư dự án “Nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, thị xã Long Mỹ”; trong đó nghiên cứu xem xét phương án xin HĐND tỉnh cho cơ chế sử dụng tiền đất thu được từ bán đấu giá quỹ đất công trên địa bàn thị xã Long Mỹ để thực hiện đầu tư dự án này.

5. Giao UBND thành phố Vị Thanh tập trung mọi nguồn lực triển khai đẩy nhanh tiến độ dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang” theo đúng tiến độ đề ra.

6. Giao UBND thị xã Long Mỹ tăng cường mời gọi đầu tư các khu dân cư đô thị mới và các trung tâm thương mại, dịch vụ; huy động các nguồn xã hội hóa đầu tư hệ thống chiếu sáng các ngỏ hẻm khu vực nội thị, rà soát và lập kế hoạch đưa nước sạch đến các khu vực còn thiếu, khuyến khích xã hội hóa các khu thể thao cộng đồng phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí và phát triển phong trào thể dục thể thao của Nhân dân thị xã.

7. Yêu cầu tối thiểu về tiến độ đối với các dự án có tính chất tiên quyết của một đô thị: dự án “Siêu thị và Khu đa chức năng tại ấp 1 thị trấn Long Mỹ, thị xã Long Mỹ” phải đưa vào sử dụng trước năm 2020; Bến xe thành phố Vị Thanh, Bến xe thị xã Long Mỹ phải khởi công trước năm 2020.                                

Nguồn bài viết: Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT