Tin tức

Ngày 21 tháng 8 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND  (09-09-2018 11:28:11)

Ngày 21 tháng 8 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040

1. Phạm vi, quy mô và giai đoạn lập quy hoạch

Phạm vi, quy mô lập quy hoạch: Toàn bộ địa giới hành chính của huyện Châu Thành A, gồm 06 xã Nhơn Nghĩa A, Tân Hòa, Tân Phú Thạnh, Thạnh Xuân, Trường Long A, Trường Long Tây và 4 thị trấn: Một Ngàn (huyện lị), Bảy Ngàn, Cái Tắc, Rạch Gòi. Diện tích tự nhiên là khoảng 16.063ha được      giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp thành phố Cần Thơ.

- Phía Nam giáp huyện Phụng Hiệp.

- Phía Tây giáp thành phố Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang và huyện Vị Thủy.

- Phía Đông giáp huyện Châu Thành.

Dân số hiện trạng khoảng 105.000 người. Dự báo sơ bộ đến năm 2025 khoảng 120.000 – 130.000 người, đến năm 2040 khoảng 135.000 – 140.000 người.

Giai đoạn lập quy hoạch:

- Chương trình, dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020

- Quy hoạch ngắn hạn (đợt đầu) đến năm 2025.

- Quy hoạch dài hạn đến năm 2040.

2. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch

Hoàn thành mục tiêu Huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, văn hóa - xã hội phát triển lành mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh vững chắc.

Đề xuất phát triển hệ thống đô thị, các khu dân cư nông thôn tập trung trên cơ sở khai thác lợi thế của huyện Châu Thành A. Đề xuất phân bố không gian phát triển nông nghiệp, xây dựng công nghiệp, du lịch - dịch vụ, hệ thống hạ tầng xã hội, tổ chức phát triển giao thông và phân bổ các công trình hạ tầng kỹ thuật, định hướng bảo vệ môi trường bền vững.

Tạo lập cơ sở pháp lý để triển khai và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch các khu chức năng khác để thu hút và đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

  1. . Tính chất

Là vùng phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản chất lượng cao, bền vững gắn với công nghiệp chế biến, đáp ứng nhu cầu của Tỉnh và hướng đến thị trường xuất khẩu. Chú trọng phát triển các dịch vụ hậu cần cho các đô thị lớn trong tỉnh Hậu Giang nói riêng, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

Trung tâm phát triển khu, cụm công nghiệp, dịch vụ thương mại, phát huy vai trò là cửa ngõ giao lưu của vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuận lợi,     đặc biệt là giao thông liên kết vùng như hành lang Quốc lộ 1, Quốc lộ 61, Quốc lộ 61C, các trục cao tốc trong tương lai Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Là khu vực phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn chất lượng cao, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Là khu vực phát triển du lịch gắn với dịch vụ thương mại, đặc biệt phát triển loại hình du lịch sông nước, miệt vườn, trang trại nghỉ dưỡng.

4. Các yêu cầu nội dung nghiên cứu quy hoạch

4.1. Đánh giá thực trạng phát triển

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế, dân số và lao động, hiện trạng sử dụng đất, hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn.

Phân tích hiện trạng hạ tầng xã hội: các công trình y tế, công trình giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao... Phân tích, đánh giá các yếu tố văn hóa xã hội khác có liên quan.

Phân tích, đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, về giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước thải và vệ sinh môi trường, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang…và đánh giá hiện trạng môi trường.

Rà soát thực trạng phát triển theo các tiêu chí về huyện nông thôn mới, đánh giá tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện.

Tổng hợp, đánh giá thực trạng phát triển, xác định các vấn đề thuận lợi để phát huy, các vấn đề tồn tại cần giải quyết trong quy hoạch.

4.2. Xác định tiền đề, dự báo phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Xác định các tiền đề, động lực phát triển để huyện Châu Thành A trở thành vùng phát triển kinh tế bền vững, phát triển nền nông nghiệp toàn diện gắn với công nghiệp chế biến công nghệ cao, là “xứ sở miệt vườn” cho du khách trên con đường du lịch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, là vùng trang trại nghỉ dưỡng cho người dân vùng huyện và các vùng đô thị lớn lân cận.

Nghiên cứu các chiến lược, Nghị quyết, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang và huyện Châu Thành A có liên quan.

 

 

Dự báo quy mô dân số, lao động, cơ cấu lao động và xu hướng dịch chuyển cơ cấu dân cư và lao động, tỉ lệ tăng trưởng cơ học và nguồn dịch cư trong ngoài Huyện.

Dự báo nhu cầu đất xây dựng đô thị, nông thôn, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp... theo các giai đoạn lập quy hoạch

Xác định chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản, đảm bảo phù hợp với các      Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, có cân đối cho phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển của khu vực.

4.3. Định hướng phát triển không gian vùng

Cụ thể hóa các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vào không gian vùng huyện Châu Thành A; xây dựng phương án phát triển không gian, phân bố mạng lưới đô thị, mạng lưới khu, cụm công nghiệp, mạng lưới trung tâm, vùng sản xuất nông nghiệp, du lịch, dịch vụ - thương mại, gắn với khung cấu trúc giao thông, bảo vệ khung cấu trúc thiên nhiên khu vực.

Đề xuất các phân vùng phát triển không gian, theo hướng vừa nối kết với tổng thể phát triển chung của tỉnh Hậu Giang, vừa sử dụng hiệu quả các tiềm năng của địa bàn Huyện; xây dựng khung cấu trúc phát triển không gian gắn với khung cấu trúc giao thông liên kết, xây dựng khung cấu trúc thiên nhiên đảm bảo phát triển bền vững.

Xác định vị trí và định hướng tổ chức không gian các khu trung tâm, xác định các vùng kiến trúc cảnh quan có tầm quan trọng cần tổ chức khai thác.

Đề xuất các quy định về kiểm soát phát triển không gian cho các khu vực đô thị, nông thôn, các khu vực kiểm soát phát triển và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Đề xuất các quy định quản lý về kiến trúc cảnh quan.

Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội: Gồm các công trình giáo dục, y tế, văn hóa; phân cấp, phân bố theo các đô thị và các điểm dân cư nông thôn đảm bảo đúng quy chuẩn hiện hành.

Định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, đảm bảo phát huy lợi thế giao thông liên kết vùng thuận lợi, định hướng phát triển mạng lưới khu, điểm du lịch trên địa bàn Huyện.

4.4. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi trường chiến lược

Định hướng phát triển giao thông huyện Châu Thành A, lựa chọn đất xây dựng, cao độ xây dựng, định hướng phát triển hệ thống thoát nước mưa, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang, thông tin liên lạc đồng bộ trong các khu vực đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Đánh giá tác động môi trường chiến lược: Dự báo xu hướng các vấn đề môi trường. Xác định các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đối với các vấn đề môi trường. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

4.5. Đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

- Xác định mục tiêu phát triển trong giai đoạn đến 2020, đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, đảm bảo mục tiêu đến 2020 huyện Châu Thành A đạt chuẩn huyện nông thôn mới

- Xác định nguồn lực, lộ trình thực hiện quy hoạch, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển Huyện, đảm bảo tính khả thi.

 (Đính kèm quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang)

Nguồn bài viết: Phòng QHKT