Tin tức

Ngày 04 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1286/QĐ-UBND  (09-09-2018 11:26:20)

Ngày 04 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1286/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

1. Vị trí lập quy hoạch

Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch có quy mô diện tích khoảng 596,2ha thuộc địa giới hành chính của thị trấn Cái Tắc, xã Thạnh Xuân, xã Tân Phú Thạnh huyện Châu Thành A và một phần địa giới hành chính của xã Thạnh Hòa, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp có tứ cận tiếp giáp như sau:

- Phía Đông Bắc giáp đất dân thuộc thị trấn Cái Tắc;

- Phía Tây Bắc giáp sông Ba Láng, kênh Đất Sét và đất dân thuộc xã Tân Phú Thạnh và xã Thạnh Xuân;

- Phía Tây giáp kênh thủy lợi;

- Phía Nam giáp kênh thủy lợi và đất dân thuộc xã Thạnh Hòa, xã Long Thạnh.

2. Tính chất đô thị

Đô thị Cái Tắc được xác định là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu của một vùng trong tỉnh và huyện, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng tỉnh Hậu Giang.

3. Dự báo quy mô dân số

Dự báo dân số đến năm 2030 là 50.000 người.

4.  Nhu cầu phát triển đất xây dựng:

Dự báo quy mô diện tích đến năm 2030 khoảng 569,2ha.

5. Cơ cấu quy hoạch:

Đô thị Cái Tắc định hướng quy hoạch dựa theo quy mô dân số và diện tích được xác định; trên cơ sở thực tế hiện trạng vị trí địa lý và hệ thống giao thông được quy hoạch, đô thị Cái Tắc sẽ được phân bố thành 03 đơn vị ở bao gồm các khu chức năng:

- Đất đơn vị ở;

- Đất công trình công cộng;

- Đất Văn hóa, thể dục thể thao;

- Đất giáo dục, y tế ;

- Đất công viên cây xanh;

- Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật;

- Đất Du lịch sinh thái kết hợp.

6. Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH
(HA)

TỶ LỆ
 (%)

I

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

4,40

0,74

1

Đất hành chính thị trấn

0,80

0,13

2

Đất hành chính trong các đơn vị ở

3,60

0,60

II

ĐẤT ĐƠN VỊ Ở

382,90

64,22

III

ĐẤT CÂY XANH ĐÔ THỊ - CÂY XANH CÁCH LY

35,30

5,92

IV

ĐẤT VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO

8,50

1,43

V

ĐẤT GIÁO DỤC

7,70

1,29

1

Đất xây dựng trường THPT

2,00

0,34

2

Đất xây dựng trường THCS

1,30

0,22

3

Đất xây dựng trường  Mẫu  giáo - Tiểu học

4,40

0,74

VI

ĐẤT CÔNG TRÌNH Y TẾ

0,20

0,03

VII

ĐẤT TÔN GIÁO

0,80

0,13

VIII

ĐẤT CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

8,80

1,48

1

Bến xe

3,30

0,55

2

Bến tàu hàng hóa

0,30

0,05

3

Chợ đầu mối

3,50

0,59

4

Trạm xử lý nước thải

1,70

0,29

IX

ĐẤT DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP VỚI NHÀ Ở

34,50

5,79

X

ĐẤT MẶT NƯỚC

21,00

3,52

XI

ĐẤT GIAO THÔNG

92,10

15,45

 

TỔNG

596,20

100,00

 

7. Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc:

7.1. Đất đơn vị ở:

7.2. Đất hành chính cấp thị trấn:

7.3. Đất hành chính trong đơn vị ở:

7.4. Đất xây dựng trường mẫu giáo, tiểu học:

7.5. Đất xây dựng trường Trung học cơ sở:

7.6. Đất xây dựng trường Trung học phổ thông:

7.7. Đất Văn hóa – Thể dục thể thao:

7.8. Đất tôn giáo:

7.9. Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật:

7.10. Đất Công viên cây xanh:

7.11. Khu du lịch sinh thái kết hợp với nhà ở:

8. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

8.1. Hệ thống giao thông:

8.2. Chuẩn bị kỹ thuật đất:

8.3. Hệ thống cấp nước:

8.4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

8.5. Quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường:

8.6. Cấp điện và chiếu sáng:

8.7. Hệ thống thông tin liên lạc:

9. Phân kỳ đầu tư, hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện quy hoạch theo từng giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (2019 - 2025):  Ưu tiên cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các trục đường chính đô thị; từng bước triển khai đầu tư các các hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu, đầu tư xây dựng khu hành chính công cộng, khu thương mại dịch vụ và các khu dân cư giai đoạn đầu (các khu vực giap ranh với Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1 hiện hữu.

- Giai đoạn 2 (2026 - 2030): Chủ yếu tập trung phát triển công trình      công cộng; phát triển khu công viên cây xanh tập trung; đẩy mạnh triển khai xây dựng khu dân cư và đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ về hướng xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp.

Nguồn lực thực hiện:

+ Tỉnh và huyện cần tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật chính của đô thị, tạo sức hút để kêu gọi đầu tư các khu thương mại dịch vụ, khu dân cư.

+ Tổ chức đấu giá các khu đất công do nhà nước quản lý, các khu đất thương mại dịch vụ đô thị tạo nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thi.

- Kêu gọi đầu tư các dự án thương mại dịch vụ, dân cư, công viên Thể dục thể thao.

 

(Đính kèm quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang)

         

Nguồn bài viết: Phòng QHKT