Tin tức

Chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030. (28-08-2018 11:58:22)

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn số 3161/UBND-TH về việc điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh một phần diện tích khoảng 8,37ha từ “đất Quảng trường, đất công trình công cộng đa chức năng, đất đơn vị ở” thành “đất hành chính cấp huyện” để xây dựng Khu hành chính huyện.

- Điều chỉnh một phần diện tích khoảng 8,97ha từ “đất công trình công cộng đa chức năng, đất hành chính cấp huyện” thành “đất đơn vị ở” để khai thác và kêu gọi đầu tư Khu dân cư - tái định cư.

- Điều chỉnh một phần diện tích khoảng 4,59ha từ “đất công trình công cộng đa chức năng, đất hành chính cấp huyện” thành “đất dân cư tự cải tạo” để người dân tự sửa chữa chỉnh trang các công trình và nhà ở theo quy hoạch.

- Điều chỉnh một phần diện tích khoảng 2,13ha từ “đất đơn vị ở” thành “đất cây xanh đô thị” để tạo sân chơi, vườn hoa phục vụ chung cho đô thị.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Long Mỹ triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

                                             

Nguồn bài viết: Phòng QHKT