Tin tức

Về phương án điều chỉnh quy mô đầu tư dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh” (25-07-2018 12:46:26)

Ngày 28 tháng 6 năm 2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì cuộc họp thông qua phương án điều chỉnh quy mô đầu tư dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh”.

Cùng tham dự cuộc họp có Thường trực Thành ủy Vị Thanh, đại diện lãnh đạo Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Công ty Điện lực Hậu Giang; UBND thành phố Vị Thanh, Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Quốc tế (đơn vị tư vấn).

Sau khi nghe Đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến đóng góp của các đại biểu        tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất chọn phương án số 01 để triển khai đầu tư thực hiện dự án, theo đó cắt giảm các hạng mục hẻm quy mô nhỏ (Hẻm 31, Hẻm trung cấp nghề, Hẻm 4 Đồ Chiểu, Hẻm 25 kênh Thống nhất 5, kênh Thống nhất 4, bờ phải kênh Cái Nhúc bờ đối diện đường Trần Ngọc Quế, không đầu tư công viên cây xanh 2 khu đất phía trước giáp đường Lê Hồng Phong với diện tích 9.000m2).

2. Đề nghị Đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để lập hồ sơ dự án một cách chính xác về quy mô xây dựng, khối lượng thực hiện để khái toán tổng mức đầu tư dự án đảm bảo không thay đổi khi dự án được triển khai xây dựng, có xét dự phòng về phát sinh khối lượng, trượt giá.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND thành phố Vị Thanh tiến hành thủ tục kiểm đếm trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách Tái định cư cho 07 tỉnh trong dự án.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh phương án đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của Chính phủ; đồng thời đề xuất nguồn vốn đối ứng của tỉnh phù hợp với tiến độ từng giai đoạn của dự án.

5. Sau khi có thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh việc ký hợp đồng vay lại nguồn vốn SUF theo cơ chế tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT

Nguồn bài viết: Không có