Tin tức

Ngày 26-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký triển khai Kế hoạch số 2432/KH-UBND ngày 26-8-2018  (16-07-2018 05:40:02)

Ngày 26-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký triển khai Kế hoạch số 2432/KH-UBND ngày 26-8-2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Hậu Giang đã ký triển khai Kế hoạch số 2432/KH-UBND ngày 26-8-2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 
        Sau khi Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, các huyện, thị xã có hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở phải xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời tiếp tục rà soát, kiểm tra hiện trạng nhà ở của từng hộ, bảo đảm cho việc hỗ trợ đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Các địa phương cũng tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa giúp hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở đúng tiến độ.

 

        Theo Kế hoạch năm 2018, thực hiện hỗ trợ cho 320 hộ nghèo với tổng số vốn là 8.040 triệu đồng, bao gồm:

  • Vốn vay Ngân hành CSXH tỉnh: 8.000 triệu
  • Vốn ngân sách tỉnh (chi phí quản lý): 40 triệu

Ngoài ra, huy động vốn từ mọi nguồn lực, ngày công lao động từ gia đình, người thân và cộng đồng xã hội.

Mức vay xây dựng nhà ở:

Hộ nghèo khó khăn về nhà ở có nhu cầu vay vốn được vay tối đa là 25 triệu đồng/hộ từ Chi nhánh NHCSXH tỉnh để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở; lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 15 năm, trong đó: thời gian ân hạn là 05 năm (chưa phải trả lãi nhưng tính lãi từ ngày giải ngân), thời gian trả nợ tối đa là 10 năm, bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay.

Thủ tục, phương thức giải ngân và thanh toán các khoản vay (cả gốc và lãi) thực hiện theo hướng dẫn của Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

Mẫu và chất lượng nhà ở:

Các hộ dân có thể tham khảo các thiết kế mẫu kèm theo Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hoặc tham khảo các mẫu nhà ở truyền thống, thông dụng tạỉ địa phương để lựa chọn quy mô và hình thức kết cấu nhà ở phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nhưng phải đảm bảo 03 tiêu chí: nền cứng, khung, vách cứng và mái cửng; đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 24 m2, tuổi thọ từ 10 năm trở lên. Nhà ở của các hộ dân phải đảm bảo vệ sinh môi trường, chắc chắn, bao che kín đáo, tránh được tác động xấu của khí hậu, thời tiết.

Đối với những hộ độc thân không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ nhưng không thấp hơn 18m2.

 


 

 
        Để thực hiện mục tiêu này, đối với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, UBND cấp xã có thể đứng ra xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ. Những địa phương gặp khó khăn trong quá trình huy động nguồn lực xã hội hóa cần tăng cường giải pháp tuyên truyền, vận động, mở rộng đối tượng huy động. Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là chính sách nhân văn của tỉnh, rất cần sự chung tay, góp sức nhiều hơn nữa của toàn xã hội./.

 

                                                             Nguồn Phòng QL Nhà & TTBĐS

Nguồn bài viết: Không có