Tin tức

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thủ tục hành chính (18-06-2018 16:45:18)

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, có thể cung cấp nhiều dịch vụ hành chính công trực tuyến cho người dân, giúp người dân sử dụng dịch vụ hành chính công thuận tiện, dễ dàng, rút ngắn thời gian xử lý và tiết kiệm thời gian đi lại

“Trong thời gian vừa qua, công tác cải cách hành chính luôn được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quan tâm, nhiều nội dung giải pháp đã được triển khai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hơn nữa để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từ đầu năm 2018 Sở Xây dựng đã đề ra nhiều giải pháp như tăng cường nhân sự bộ máy, cải tiến quy trình, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng CNTT, phục vụ người dân, doanh nghiệp: Sở đã xây dựng Phần mềm quản lý và vận hành các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO tại Sở (cụ thể phần mềm quản lý đầu vào, ra của hồ sơ cho 35 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trong đó 35 thủ tục hành chính được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn ISO); Sở đã xây dựng Website dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, cho một số thủ tục hành chính trong đó mức độ 3 là 02 thủ tục. Đảm bảo thời gian giải quyết tại bộ phận một cửa được cắt giảm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ.

Cụ thể, tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh có thể sử dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến bao gồm: Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (qua mạng) và phát trả kết quả hồ sơ tận nhà qua Bưu điện, tra cứu tình trạng hồ sơ qua mạng và qua tin nhắn, tra cứu thông tin quy hoạch qua tin nhắn và website, lấy số thứ tự nộp hồ sơ qua tin nhắn, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước qua website...

Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người dân, việc ứng dụng CNTT cũng hỗ trợ rất nhiều trong công tác nghiệp vụ cho chuyên viên, lãnh đạo các phòng ban giúp cho công tác quản lý hành chính nhà nước hiệu quả và chính xác hơn./.

Nguồn bài viết: Văn phòng Sở