Tin tức

Kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng (27-04-2016 13:55:09)

Kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng

     Ngày 01 tháng 6 năm 2015, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1169/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng.

Theo đó, ngày 18/6/2014, Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 7 đã ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Luật Xây dựng), có hiệu thực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Để triển khai các nội dung của Luật Xây dựng, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành soạn thảo và trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn, trong đó có các nghị định quan trọng như: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nhằm giúp các địa phương nắm vững các nội dung mới của Luật Xây dựng và các nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương được thuận lợi, Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức các khóa tập huấn, hướng dẫn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Tệp đính kèm: soxd.haugiang.gov.vn:81/Portal/var/uploads/1169_bxd-gd.pdf

 

Nguồn : PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Nguồn bài viết: PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG