Tin tức

Tập huấn áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (25-09-2017 10:16:52)

Tập huấn áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

        Để giúp các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, ngày 19 và ngày 20 tháng 9 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức tập huấn cho cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Có 60 học viên là cán bộ, công chức phụ trách ISO của các sở, ban, ngành tỉnh, văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố và cơ quan tương đương trực thuộc sở tham dự.   

        Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt kiến thức chung về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước, nhằm giúp cho các cơ quan đảm bảo việc vận hành áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu, kết hợp chặt chẽ giữa hệ thống quản lý chất lượng và công tác cải cách hành chính, cũng như giúp cho các công chức có điều kiện tiếp cận và nâng cao kiến thức ISO nhằm đảm bảo cho các cơ quan hành chính nhà nước vận hành, duy trì phát huy được hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng phục vụ cho công tác cải cách hành chính, đảm bảo yêu cầu chất lượng trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước phục vụ tổ chức, công dân. 

        Qua lớp tập huấn, Ban Tổ chức đã giúp cho học viên nhận thức đầy đủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính Nhà nước từ đó góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn bài viết: Văn phòng Sở