Tin tức

Công bố Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở (13-09-2017 09:33:14)

Công bố Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở

Thực hiện số 1911/VP.UBND-KT ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Công văn số 1041/BXD-QLN ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc sở hữu nhà ở cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở có cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Vừa qua Sở Xây dựng đã Thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được cho phép sở hữu nhà ở.

Danh mục này làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở có cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời để UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý nhà ở theo quy định của Luật nhà ở./.

Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Ngày 13/9/2017

Nguồn bài viết: Không có
File đính kèm: DANH MUC DA NHA O TM_18iaEPAd.xlsx