Chi tiết thông báo

Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018 (10-04-2018 09:37:51)

Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018

Sở Xây dựng thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

1. Đối tượng tham dự sát hạch:

Theo khoản 2 Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BXD, Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III:

- Đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương;

- Đối với cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.

2. Đăng ký tham dự sát hạch:

- Trường hợp cá nhân đăng ký sát hạch trước khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (chưa thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề), thành phần hồ sơ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 4 Phụ lục 2 Quyết định số 1390/QĐ-BXD, bao gồm:

+ Đơn theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

+ Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân.

+ 02 ảnh màu cỡ 4x6 có nền trắng.

- Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề cũ hết hạn sử dụng)/cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề, thành phần hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

- Trường hợp cá nhân đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề, thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang tại địa chỉ: Số 01 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề:

- Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm.

- Đề sát hạch bao gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút.

- Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.

- Trường hợp cá nhân đề nghị cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề cũ hết hạn sử dụng)/chuyển đổi chứng chỉ hành nghề được miễn sát hạch nội dung về kiến thức chuyên môn. Trong đó, kết quả sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt số điểm từ 32 điểm trở lên.

- Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc sát hạch được đăng tải trên website của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn.

- Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ: http://www.cchnxaydung.gov.vn (hướng dẫn sử dụng được tích hợp kèm theo phần mềm).

4. Địa điểm, thời gian và chi phí sát sạch, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề:

a) Địa điểm sát hạch: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học tỉnh Hậu Giang: Số 02, Đường Đồ Chiểu, KV4, P1, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

b) Thời gian sát hạch: Dự kiến ngày 17 tháng 5 năm 2018.

c) Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 04 tháng 5 năm 2018 (các cá nhân nộp hồ sơ sau thời gian nêu trên sẽ được sắp xếp tham dự sát hạch trong đợt sát hạch kế tiếp).

d) Chi phí sát hạch (Theo Quyết định số 970/QĐ-BXD) và hình thức, thời gian hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch:

Mức thu chi phí sát hạch được tính theo lượt sát hạch của cá nhân là: 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi ngàn đồng)/lượt sát hạch.

Hình thức nộp bằng tiền mặt, thời gian hoàn thành nộp nghĩa vụ chi phí sát hạch: Nộp chi phí sát hạch khi nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang: Số 01 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoặc trước khi bắt đầu sát hạch tại địa điểm sát hạch: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học tỉnh Hậu Giang: Số 02, Đường Đồ Chiểu, KV4, P1, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

đ) Lệ phí cấp chứng chỉ (theo Thông tư số 172/2016/TT-BTC) và hình thức, thời gian hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp chứng chỉ:

Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân:

- Lệ phí cấp lần đầu: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng)/chứng chỉ.

- Lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí cấp lần đầu.

Hình thức, thời gian hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp chứng chỉ:

- Nộp lệ phí cấp chứng chỉ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang: Số 01 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang bằng tiền mặt trước khi lấy chứng chỉ.

e) Lưu ý:

- Hệ thống sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trực tuyến toàn quốc sẽ không cấp mã số sát hạch đối với các trường hợp cá nhân đã đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I hoặc ở Sở Xây dựng địa phương khác.

- Chi phí sát hạch và lệ phí cấp chứng chỉ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

- Trước thời gian tổ chức 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề sẽ thông báo danh sách cá nhân được tham dự sát hạch và đăng tải trên website của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang: http://soxaydung.haugiang.gov.vn/

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ liên hệ trực tiếp Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang: Số 01 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 02933 504 229./.

Tập tin đính kèm: File đăng tải_i24ML81O.doc