Chi tiết thông báo

Về việc niêm yết danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2019 (18-05-2019 12:16:07)

Về việc niêm yết danh sách thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2019 (đã phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-HĐ ngày 20/5/2019 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Nếu các thông tin trong danh sách niêm yết có sai sót hoặc có thắc mắc đề nghị liên hệ số điện thoại 0293.3504229 hoặc 0933.666249 (ông Lê Việt Trường - Chuyên viên phòng Quản lý xây dựng) 

 

Tập tin đính kèm: danh sach_vVWlwNBY.pdf