Chi tiết thông báo

Thông báo lựa chọn nhà đầu tư dự án: Trung tâm Thương mại và Khu dân cư Thương mại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (01-05-2019 17:04:13)

Trung tâm Thương mại và Khu dân cư Thương mại thị trấn Mái Dầm

.

Tập tin đính kèm: File (8)_0V47SCW8.PDF