Chi tiết thông báo

Thông báo lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư NTM chợ xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (01-05-2019 16:19:00)

Khu dân cư NTM chợ xã Đông Phú

.

Tập tin đính kèm: File (7)_Has9KLJU.PDF