Thông tin dự án

Quy định mới về cách tính diện tích căn hộ

Quy định mới về cách tính diện tích căn hộ

Từ tháng 3/2014 cá nhân không được tự in, đặt in hóa đơn

Từ tháng 3/2014 cá nhân không được tự in, đặt in hóa đơn

Tổng hợp điểm mới Nghị định 63/2014/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu

Tổng hợp điểm mới Nghị định 63/2014/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu