Tin tức - Sự Kiện

Tổ chức về nguồn, giao lưu trò chơi dân gian chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020)

Tổ chức về nguồn, giao lưu trò chơi dân gian chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng ngày 31 tháng 3 năm 2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng ngày 31 tháng 3 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 606/SXD-TTrXD

Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng thành công tốt đẹp

Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng (điểm chỉ đạo của tỉnh) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức tại hội trường Tỉnh ủy vào ngày 25-3.