Tin tức - Sự Kiện

Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang

Chiều ngày 05 tháng 11 năm 2019, tại Khách sạn Bông Sen, Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức buổi họp mặt “Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang.

Họp mặt nữ công chức, viên chức cơ quan Sở Xây dựng

Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã tổ chức buổi họp mặt nữ công chức, viên chức cơ quan Sở Xây dựng

Ngày 12 tháng 9 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1425/QĐ-UBND

về việc điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020. (Đính kèm Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).