Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/3/2017 đến 17/3/2017 (điều chỉnh lần 6)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/3/2017 đến 17/3/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/3/2017 đến ngày 11/3/2017 (lịch điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/3/2017 đến ngày 11/3/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/02/2017 đến ngày 03/3/2017 (điều chỉnh lần 5)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/02/2017 đến ngày 03/3/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/2/2017 đến ngày 24/2/2017 (điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/2/2017 đến ngày 24/2/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017 (lịch điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/02/2017 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/02/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở (Từ ngày 23/01/2017 đến 05/02/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 23/01/2017 đến 05/02/2017)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/01/2017 ngày 22/01/2017 (điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017 (điều chỉnh lần 4)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/01/2017 đến ngày 06/01/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/01/2017 đến ngày 06/01/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/12/2016 đến ngày 02/01/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/12/2016 đến ngày 02/01/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016 1

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/12/2016 đến ngày 16/12/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/12/2016 đến ngày 16/12/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/12/2016 đến ngày 09/12/2016

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/12/2016 đến ngày 09/12/2016