Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/3/2018 đến ngày 09/3/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/3/2018 đến ngày 09/3/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/02/2018 đến ngày 24/02/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/02 đến ngày 09/02/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/02 đến ngày 09/02/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/01/2018 đến ngày 18/01/2018 (điều chỉnh,bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/01/2018 đến ngày 18/01/2018 (điều chỉnh,bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)