Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017(điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017(điều chỉnh, bổ sung lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017 (điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017(điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017(điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017 (điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017 (điều chỉnh lần 2)