Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 02/3 đến ngày 06/3/2020 (điều chỉnh bổ sung lần 3) (26-02-2020 17:48:40)

THỨ BẢY 29/02/2020:

          - 8 giờ 00‘: Phó Giám đốc (đ/c Diên) và phòng QHKT dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Phát triển dự án THD Việt Nam và các đối tác đầu tư. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

         - 8 giờ 00‘: Văn phòng (đ/c Tính) làm việc v/v chuẩn bị nội dung đại hội Đảng (02 ngày).

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

CHỦ NHẬT 01/3/2020:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ HAI 02/3/2020:

         - 7 giờ 00’: Lãnh đạo Sở, tất cả CCVC và người lao động chào cờ đầu tuần (Nam: mặc áo sơ mi trắng; Nữ: mặc áo dài màu đỏ). Điểm tại sân SXD.

         - 8 giờ 00’: Giám đốc, Phó Giám đốc (đ/c Tâm) làm việc với Phòng QHKT và phòng QLN. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch điều chỉnh)

          - 8 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc xin giao đất để đầu tư xây dựng cơ sở tôn giáo. Điểm tại phòng họp số 4, UBND tỉnh.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra (đ/c Tây) tham gia đoàn thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh đối với ngành BHXH và ngành y tế (cả tuần).

          - 14 giờ 00’:  Họp Thường vụ, Đảng ủy. Mời các đồng chí có thành phần trong điều hành, phục vụ đại hội cùng dự. Điểm tại PH số 1, SXD.

         - 14 giờ 00’:  Phó Giám đốc (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD, Trung tâm KĐCL đi kiểm tra các điểm chuẩn bị khu cách lý phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh (lịch bổ sung).

         - 14 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh. 

        - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 03/3/2020:  

         - 7 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh (VP chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

         - 7 giờ 30’: Văn phòng dự họp v/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở tài chính (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: Phòng QLN phối hợp kiểm tra thực địa đối với tài sản đề nghị chứng nhận vào GCN của Cty ĐTXD thương mại 279. Điểm tại ấp Thị Tứ, TT Một Ngàn, Châu Thành A.

       - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra nghiệm thu công trình mua sắm bia ghi tên liệt si và trang, thiết bị phục vụ đền thờ liệt sĩ tỉnh (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) dự buổi đối thoại công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

         - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

       - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 04/3/2020:

      - 8 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT dự hội thảo tham vấn để xây dựng kịch bản phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại K/s Vạn Phát, TP Cần Thơ (cả ngày).

      - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN dự buổi làm việc về chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh (bất thường). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

       - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) họp Tổ công tác thu hồi các dự án vốn doanh nghiệp chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung).

       - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Nghĩa) và Thanh tra họp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh (lịch điều chỉnh).

         - 7 giờ 30’: Phòng QLN dự họp giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với dự án: Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Mỹ, hạng mục Giải phóng mặt bằng. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ (lịch bổ sung).

         - 8 giờ 00’: Văn phòng dự buổi họp để trao đổi, thống nhất số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để triển khai thí điểm. Điểm tại PH số 2, UBND tỉnh (lịch bổ sung).

        - 8 giờ 00’: Phòng QLN kiểm tra hiện trạng các công trình đề nghị được chứng nhận tài sản gắn liền với đất của cty CP đầu tư Phúc Điền. Điểm tại xã Thạnh Hòa, Phụng Hiệp (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh (lịch bổ sung).

         - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc  (đ/c Diên) và phòng QHKT dự họp thông qua quy hoạch dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh (chợ Hai Bà Trưng). Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

            - 14 giờ 00’: Chi bộ 2 họp lệ. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch bổ sung).

           - 14 giờ 00’: Chi bộ 3 họp lệ. Điểm tại PH số 1, SXD (lịch bổ sung).

         - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 05/3/2020:

          - 7 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT họp thông qua phương án thiết kế quy hoạch chi tiết khu đô thị mới đường công vụ Ba liên thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy. Điểm tại PH số 1, SXD.

          - 7 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) và phòng QLN dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Chi bộ 5 họp lệ. Điểm tại PH số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL kiểm tra nghiệm thu công trình trường tiểu học Phụng Hiệp (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc và phòng QHKT họp rà soát nội dung xin điều chỉnh hoặc hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết khu thương mại – dịch vụ đa chức năng phía Nam kênh Xà No. Điểm tại PH số 2, SXD.

          - 15 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT họp xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Một Ngàn, Châu Thành A và quy hoạch chung đô thị Rạch Gòi, huyện Châu Thành A đến năm 2030. Điểm tại PH số 2, SXD.

       - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc (đ/c Tâm) dự họp trao đổi một số vấn đề liên quan đến dự án H&B theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại PH số 2, UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 15 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD làm việc với Phân viện Kinh tế xây dựng Miền Nam. Điểm tại PH số 1, SXD (lịch bổ sung).

          - 14 giờ 00’: Thanh tra họp xem xét năng lực hành nghề của giám sát thi công xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ tỉnh. Điểm tại phòng Thanh tra (lịch bổ sung).

           - 14 giờ 30': Phòng QLN dự lễ mở hồ sơ dự thầu dự án Khu đô thị mới Nam Sông Hậu (gói tài chính). Điểm tại PH số 2 SXD (lịch bổ sung). Mời đ/c: Đời, Khánh, Thức cùng dự.

           - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 06/3/2020:  

         - 8 giờ 00’: Họp Đảng ủy. Mời các đ/c: Quốc Cường, Khắc Đỉnh, Văn Đời, Bội Quân, Ngọc Út, Cẩm Duyên và Bí thư Đoàn TN cùng dự. Điểm tại PH số 1, SXD (lịch bổ sung).

        - 9 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về Dự án tích hợp an toàn nước đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. 

         - 7 giờ 30’: Phòng QHKT dự họp v/v nghe báo cáo tham vấn cộng đồng đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh (lần 2). Điểm tại UBND phường V (lịch bổ sung).

           - 14 giờ 00’: Chi bộ 1 họp lệ. Điểm tại PH số 1, SXD (lịch điều chỉnh).

          - 13 giờ 30': PGĐ (đ/c Tâm) họp về các dự án. Điểm tại phòng PCT (lịch bổ sung)

         - 14 giờ 00’:Phó Giám đốc (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về Dự án tích hợp an toàn nước đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. 

            - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 07/3/2020:

             - 9 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về Dự án tích hợp an toàn nước đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại phòng họp số 2, SXD. 

          - 14 giờ 00’: Phó Giám đốc (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về Dự án tích hợp an toàn nước đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

CHỦ NHẬT 08/3/2020:

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

Tập tin đính kèm: 3. Lich cong tac tuan tu 02.3 den 06.3.2020_2H3WEvSP.doc