Chi tiết lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019 (điều chỉnh, bổ sung lần 2) (02-01-2019 18:17:57)

THỨ HAI 07/01/2019:

       - 7 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 tổng kết công tác năm 2018 và triển khai Nghị quyết năm 2019. Điểm tại Hội trường 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

        - 6 giờ 45’: PGĐ (đ/c Tâm) dự Lễ khai mạc giải Việt dã và giải Bóng chuyền trong Công an các tỉnh Cụm thi đua số 9. Điểm tại Công an tỉnh Hậu Giang.

       - 8 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT họp v/v chuẩn bị nội dung cung cấp các thông tin có liên quan về xây dựng dự thảo khung chính sách an toàn, môi trường và xã hội dự án cấp nước an toàn vùng ĐBSCL. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

     - 10 giờ 00’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và phòng QLXD dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng. Điểm tại phòng họp số 3, UBND tỉnh. 

      - 7 giờ 30’: Phòng QLXD dự họp v/v xử lý vướng mắc trongquyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở Tài chính.

       - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Bon, Hoàng) kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh (cả ngày).

       - 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 sơ kết, tổng kết, triển khai các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

       - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) làm việc với các phòng: QHKT, PTĐT, QLN về triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

     - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BA 08/01/2019:

        - 8 giờ 00’: Giám đốc làm việc với phòng QHKT. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 7 giờ 30’: PGĐ (đ/c Nghĩa) và VP dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối tham mưu lĩnh vực kinh tế. Điểm tại Sở NN&PTNT.

          - 9 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) dự buổi gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành A. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLCL (đ/c Bon, Hoàng) kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành 03 công trình Trường Mẫu giao Tân Phước Hưng, Tân Long và THCS Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp (cả ngày).

          - 13 giờ 30’: Giám đốc, PGĐ (đ/c Tâm) dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại HT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ TƯ 09/01/2019:

         - 8 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và Thanh tra họp v/v xem xét, đề xuất giải quyết nội dung kiến nghị của UBND thành phố Vị Thanh về xử lý các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 8 giờ 00’: Phòng QHKT tham gia khảo sát vị trí đất để quy hoạch mở rộng Khu di tích lịch sử căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ. Điểm tại Khu di tích.

          - 7 giờ 30’: Thanh tra dự họp Đoàn thanh tra theo QĐ số 548/QĐ-STNMT. Điểm tại Sở TNMT.

          - 15 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT dự buổi làm việc với Viện Kinh tế Nông nghiệp hữu cơ và Tập đoàn Lavifood. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN tham gia khảo sát tài sản gắn liền tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Khu đất ở kết hợp với Thương mại Dịch vụ tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Điểm tại dự án Khu đất ở kết hợp với Thương mại Dịch vụ tại thị trấn, thị trấn Cái Tắc.

          - Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ NĂM 10/01/2019:  

          - 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Sở. Văn phòng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, SXD (lịch điều chỉnh).

         - 8 giờ 00’: Phòng QHKTdự họp v/v xin ý kiến về 4 dự án xin đầu tư vào khu, cụm công nghiệp tập trung: Kwong Lung; Bột mì Á Châu; Công ty Quốc Đại; Công ty Thủy sản Minh Phú xin mở rộng 2ha. Điểm tại Ban QL các KCN tỉnh.

          - 8 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v rà soát tình hình triển khai dự án Khu dân cư và tái định cư xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh do Công ty Cổ phần Liên Minh làm chủ đầu tư. Điểm tại Sở KHĐT (lịch bổ sung)

           - 9 giờ 00’: Phòng QLN dự họp v/v việc điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất đểxác định giá khởi điểm đấu giá Quyền sử dụng đất tại dự án Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy phường IV, thành phố Vị Thanh. Điểm tại Sở Tài chính (lịch bổ sung)

           - 14 giờ 00’: Giám đốc và phòng QHKT họp v/v xem xét điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung đô thị Mái Dầm. Điểm tại phòng họp số 2, SXD.

          - 13 giờ 30’: PGĐ (đ/c Diên) và phòng PTĐT dự họp nghe báo cáo tình hình phương án xử lý rác tại các bãi trung chuyển rác trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4, UBND tỉnh. 

          - 14 giờ 00’: PGĐ (đ/c Tâm) và phòng QLN họp v/v thống nhất trình tự, thủ tục thực hiện dự án khu nhà ở công nhân Number One và Khu nhà ở công nhân Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Điểm tại phòng họp số 1, SXD.

         - 14 giờ 00': Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho tổ chức. Điểm tại phòng họp SXD (lịch bổ sung).

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

THỨ SÁU 11/01/2019:

         - 8 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Phòng QLN dự họp v/v nghe báo cáotiến độ thực hiện dự án tại Khu Thương mại - Dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV thành phố Vị Thanh và việc mua nền để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh (lịch bổ sung).

          - 13 giờ 30’: Thanh tra dự họp v/v trao đổi thống nhất trước khi ban hành Quyết định thanh tra việcquản lý, sử dụng đất đai tại xã Thạnh Hòa và đề xuất việc xin chủ trương của UBND huyện Phụng Hiệp trường hợp bà Phạm Thị Gọn. Điểm tại Sở TNMT (lịch bổ sung)

          -  Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

THỨ BẢY 12/01/2019:           

          - Trực cơ quan: đ/c Lư Hoàng Tú, PGĐ Trung tâm KĐCLXD.

          - Trực bảo vệ: đ/c Lê Quốc Lâm.

CHỦ NHẬT 13/01/2019:      

          - Trực cơ quan: đ/c Hứa Chí Tâm, GĐ Trung tâm QHKT

- Trực bảo vệ: đ/c Nguyễn Văn Khương.

Tập tin đính kèm: lich tuan 2 tu 07.01 đen 11.01.2019_p40wCo15.doc