Sàn giao dịch Bất động sản

1. Sàn giao dịch bất động sản 586.

- Giám đốc sàn giao dịch: Nguyễn Thanh Hùng. - Địa chỉ giao dịch: B2-37 Khu dân cư Thương mại 586, khu vực 4, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. - Điện thoại: 07112.227686 Fax: 07113.561256. - Diện tích sàn giao dịch: 150 m2.

2. Sàn giao dịch bất động sản Thanh Liêm .

- Giám đốc sàn giao dịch: Nguyễn Thanh Liêm. - Địa chỉ giao dịch: Số 134, Tỉnh lộ 927, ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. - Diện tích sàn giao dịch: 58 m2.