Quản lý xây dựng

Thông qua Nghị quyết về xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II và thị xã Long Mỹ thành đô thị loại III vào năm 2020 (27-04-2016 11:22:40)

Thông qua Nghị quyết về xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II và thị xã Long Mỹ thành đô thị loại III vào năm 2020

      Sáng ngày 25/3/2016 vừa qua, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 4, nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

Dự hội nghị có ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các ban xây dựng Đảng Trung ương…

1971-13.jpg

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết phát triển đô thị.

Hội nghị đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về xây dựng đô thị Vị Thanh và thị xã Long Mỹ đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu bao gồm:về quan điểm; mục tiêu; chỉ tiêu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. Qua đó, nội dung về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được Hội nghị đặc biệt quan tâm.

Việc xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2020, được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng, một trong những mục tiêu hàng đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Nguồn : phòng hạ tầng kỹ thuật và PTĐT