Quản lý xây dựng

Tham gia Hội thảo và Hội thảo thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam Lần thứ XIII (27-04-2016 11:39:00)

Tham gia Hội thảo và Hội thảo thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam Lần thứ XIII

    Trong 02 ngày 14-15/4/2016 vừa qua, tại Hội thảo và Hội nghị thường niên do Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng tổ chức tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Dự Hội thảo có Lãnh đạo Bộ xây dựng; Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai; đại diện các Bộ: Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; đại diện các Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, đại diện các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; đại diện các Công ty cung cấp thiết bị quan trắc, kiểm định, thí nghiệm; các thành viên Mạng Kiểm định chất lượng  công trình xây dựng Việt Nam.

2(25).jpg 

 Quan cảnh Đại biểu dự Hội thảo.

Hội thảo, Hội nghị là diễn đàn trao đổi, thảo luận về công tác Kiểm định đánh giá an toàn chịu lực của nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị”.

Nguồn : Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng