Quản lý xây dựng

Nghiệm thu dự thảo TCVN Kết cấu thép xây dựng - chế tạo và kiểm tra chất lượng (27-04-2016 11:33:07)

Nghiệm thu dự thảo TCVN Kết cấu thép xây dựng - chế tạo và kiểm tra chất lượng

     Ngày 21/1/2016, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu dự thảo TCVN Kết cấu thép xây dựng - chế tạo và kiểm tra chất lượng, do nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) thực hiện. Ông Hoàng Quang Nhu - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

141654baoxaydung_image001.jpg

Quang cảnh buổi họp.

Tại cuộc họp, đại diện nhóm tác giả - PGS.TS Nguyễn Võ Thông nêu lên sự cần thiết cũng như mục tiêu của việc biên soạn TCVN Kết cấu thép xây dựng - chế tạo và kiểm tra chất lượng, đó là nhằm biên soạn một bộ TCVN có nội dung đầy đủ, khắc phục được những tồn tại của TCXDVN 170:1989, áp dụng thuận tiện và dễ dàng trong thực tiễn cuộc sống.

Bên cạnh đó, TCVN Kết cấu thép xây dựng - chế tạo và kiểm tra chất lượng còn nhằm đồng bộ hóa hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, nhất là các tiêu chuẩn có liên quan đến: Thiết kế, vật liệu, hàn, sơn…

TCVN TCVN Kết cấu thép xây dựng - chế tạo và kiểm tra chất lượng đưa ra các yêu cầu chung đối với công tác chế tạo tại nhà máy và kiểm tra chất lượng kết cấu thép xây dựng trong nhà và công trình công nghiệp, nhà ở và nhà công cộng. Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng cho các xí nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt loại hình sở hữu, thực hiện chế tạo kết cấu thép cũng như với tổ chức giám sát.

Nguồn : phòng quản lý chất lượng CTXD